Postavljene kante i klupe na obilaznici

Uređene tri lokacije u gradu
7 Novembra, 2018
Održan okrugli sto na temu „Mladi i životna sredina“
21 Decembra, 2018

Predstavnici NVO „Sjeverna zemlja“ su, uz podršku komunalnog preduzeća u Beranama, uljepšali dio obilaznice u Beranama postavljanjem 5 klupa i 5 betonskih kanti za otpatke duž pomenute saobraćajnice, koja ujedno predstavlja i gradsko šetalište, koje zauzima važno mjesto u slobodnim aktivnostima naših građana. Još dvije kante će biti postavljene na zelenom ostrvu u ulici VIII crnogorske.

Osnovni cilj ove akcije je bio dati doprinos unapređenju kvaliteta života građana Berana i sredine u kojoj žive kroz konkretan primjer – uređenje grada.

Važno je naglasiti da je prvobitno planirano uređenje Cvjetnog parka, ali da se zbog najave ulaganja drugih donatora u isti, napravila izmjena, te je odlučeno da se i ovim projektom nastavi raditi na uljepšavanju obilaznice.

Ova akcija je samo jedna u nizu aktivnosti koje će se realizovati u Beranama, u sklopu projekta „Cvjetni park – ogledalo mog grada“, koji se finansira sredstvima Opštine Berane za 2018. godinu.

Akciji sadnje su se pridružili Goran Folić, sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, i Remzija Ramusović, savjetnik u pomenutom Sekretarijatu.