Projekat “No Waist, More Chance” za pozitivne promjene za sjever Crne Gore

NVO Sjeverna zemlja: Uručene nagrade novinarima i vrijedna donacija TO Berane
23 Aprila, 2024

Konsultativnim sastancima projektnog tima NVO Sjeverna zemlja sa mještanima Mjesnih zajednica (MZ) Ulotina i Kralje, započele je realizacija glavnih aktivnosti projekta “No Waist, More Chance”. Sastanak je okupio dvadesetak predstavnika iz obje MZ, a učesnici su pokazali izuzetnu zainteresovanost za temu održivog upravljanja otpadom i mogućnosti koje im se pružaju kroz ovaj projekat.

Projekat “No waste, more chance” se realizuje uz finansijsku podršku EU i Ministarsva javne uprave, kroz program Empower, engage, sustain koji realizuju organizacije Help i Juventas.

Pomenti projekt predstavlja važan korak ka unapređenju kvaliteta života u našim zajednicama, s fokusom na smanjenje otpada i promociju održivosti. Aktivnosti koje su predviđene projektom biće važan korak ka postizanju cilja, a to  je uspostavljanje održivog modela upravljanja otpadom i unapređenje turizma  kao preduslova socio ekonomskog razvoja sjevera Crne Gore.

Na današnjem sastanku, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa ciljevima i planom projekta, kao i da iznesu svoje ideje i prijedloge za njegovu realizaciju. Pored toga, svrha konsultativnih sastanaka je podizanje svijesti građana o važnosti očuvanja životne sredine i upoznavanje sa alatima i resursima za aktivno učešće u tom procesu.

Predstavnici MZ Ulotina dali su podršku ovom projektu i rekli da su spremni na aktivno učešće u svim fazama implementacije.

Projektne aktivnosti u okviru ovog projekta biće sprovedene u tri opštine: Berane, Andrijevica i Petnjica.