Projekat „Znanjem protiv droge“

Projekat Sa snažnima do ekološke Crne Gore
12 Marta, 2015
Projekat Zajedno do zelenih Berana
16 Maja, 2015

 

Projekat „Znanjem protiv droge“ se realizuje sredstvima Komisije Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, za 2015. godinu.
Opšti cilj projekta jeste dat doprinos u prevenciji bolesti zavisnosti djece u osnovnim i srednjim školama, smanjenjem broja konzumenata droge. Isti ima za cilj podizanje nivoa znanja učenika osnovnih i srednjih škola na datu temu, kroz pripremu i realizaciju nestandardnih formi obrazovanja, ali i promociju zdravih stilova života učešćem građana u realizaciji projektnih aktivnosti, što će unaprijediti kvalitet života u lokalnoj zajednici.
Projekat će se realizovati tri mjeseca u opštinama Berane, Plav i Andrijevica.

Specifični ciljevi Projekta su:
1. Unapređen nivo znanja učenika osnovnih i srednjih škola o bolestima zavisnosti i uticaju droga na zdravlje, putem edukacije, medijske kampanje i drugih aktivnosti vezanih za podizanje nivoa svijesti u periodu od tri mjeseca.
2. Uspostavljen održiv model uloge javnosti u prevenciji bolesti zavisnosti na lokalnom nivou, za  period od tri mjeseca.

Očekivani rezultati su:
1.1  Prevencija bolesti zavisnosti 500 učenika osnovnih i srednjih škola putem edukacije
2.1 Podignuta svijest 500 roditelja o značaju prevencije bolesti zavisnosti, putem edukacije
2.2 Podignuta svijest 1500 građanki i građana o bolestima zavisnosti
Ostvarivanjem specifičnih ciljeva doprinijeti će se unapređenju nivoa znanja iz oblasti obuhvaćene Projektom, ali i omogućiti stvaranje kontakata na različitim nivoima i sektorima, ohrabrujući saradnju u oblasti obrazovanja i borbe protiv bolesti zavisnosti. Projektom se žele stvoriti novi mehanizmi saradnje u cilju stalnog informisanja učenika i građana o pitanjima iz oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti, kao i boljeg učešća građana u toj oblasti.