Projekat “OSI 019”

Projekat “Učinimo Berane gradom održivog razvoja”
8 Februara, 2020
Projekat „Čuvaj i štiti okolinu, jer ti to možeš!“
8 Februara, 2020

Projekat “Ravnopravnost u saobraćaju – Aktivniji i dostojanstveniji život lica sa invaliditetom” se finansira sredstvima Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2019. godinu.
Opšti cilj projekta je doprinijeti većem stepenu poštovanja ljudskih prava i promociji jednakosti lica sa invaliditetom, a specifični ciljevi projekta su osnažiti lica sa invaliditetom za ostvarivanje prava u oblasti saobraćaja radi unapređenja poštovanja njihovih ljudskih prava bez diskriminacij i unaprijediti nivo znanja relevantnih državnih i lokalnih organa, NVO za zaštitu ljudskih prava OSI i opšte javnosti o uvažavanju prava lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja bez diskriminacije.