Projekat Sa snažnima do ekološke Crne Gore

Projekat „Znanjem protiv droge“
18 Marta, 2015

 

NVO Sjeverna zemlja iz Berana je završila realizaciju projekta pod nazivom Sa snažnima do ekološke Crne Gore, koji je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo, kroz program De Facto Strong, koji finansira Evropska Unija.

Opšti cilj projekta Sa snažnima do ekološke Crne Gore je bio ojačati kapacitete nevladinih organizacija koje se bave ekološkim pitanjima, a u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine u lokalnoj zajednici, u opštinama Limskog sliva. Direktne ciljne grupe ovog Projekta su bile ekološke nevladine organizacije prepoznate od strane Projektnog tima, na samom početku realizacije ovog Projekta, predstavnici elektronskih i štampanih medija, predstavnici političkih partija koje učestvuju u lokalnim parlamentima i građani mjesnih zajednica ciljnih opština koje gravitiraju rijeci Lim. Indirektne ciljne grupe ovog Projekta su stanovnici opština Plav, Andrijevica, Berane i Bijelo Polje, imajući u vidu činjenicu da se realizacijom planiranih aktivnosti obezbijedila velika vidljivost istog.

Osnovne aktivnosti koje su realizovane su:

1. Izrada baze ekoloških NVO sjeveroistoka CG
2. Treninzi za NVO – priprema i planiranje projekata, projektni ciklus, mobilizacija zajednice (uključujući i predstavnike NVO Sjeverna zemlja)
3. Formiranje Mreže ekoloških NVOa – formirana Zelena koalicija
4. Mapiranje smetlišta u opštinama Plav, Andrijevica, Berane i Bijelo Polje i izrada Izvještaja
5.Medijska kampanja (radio oglašavanja)
6.Akcije čišćenja odabranih lokacija-smetlišta pored Lima, u opštinama obuhvaćenim Projektom,
7.Studijska posjeta
8.Organizacija Škole ekološkog aktivizma za predstavnike nevladinog sektora, medija i političkih partija
9.Arhus bus
10.Završna konferencija
Očekivani rezultati su i realizovani:

1. Unapređeni kapaciteti najmanje 5 nevladinih organizacija u oblasti javnog zastupanja, zaštite životne sredine i održivog razvoja organizacijom treninga, studijskih posjeta i ostalih aktivnosti.
2.Dat doprinos unapređenju nivoa znanja i kapaciteta predstavnika nevladinog sektora, medija, političkih partija i građana iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja kroz organizaciju Škole ekološkog aktivizma.
3.Unapređen kvalitet životne sredine organizacijom akcija čišćenja odabranih mapiranih smetlišta.

Projekat se realizovao u opštinama Plav, Andrijevica, Berane i Bijelo Polje, u periodu od šest mjeseci, od marta do septembra 2015. godine.

ODRŽANA ŠKOLA EKOLOŠKOG AKTIVIZMA:

Posjetom zatvorenoj neuređenoj deponiji na Vasovim vodama, završena je dvodnevna Škola ekološkog aktivizma, koju je organizovala NVO „Sjeverna zemlja“.

Polaznici Škole, predstavnici nevladinog sektora, mladih lokalnih parlamentarnih partija, organa lokalne uprave i obrazovnih institucija, sa predstavnicima Luke Berane, su sa lica mjesta poslali apel nadležnim institucijama da je neophodno ubrzati proceduru vezanu za sanaciju odlagališta i preći na konkretne radove na terenu.

Polaznici Škole, koja je održana u Arhus centru, su imali priliku da od Aleksandra Perovića, direktora Ekološkog pokreta ,,OZON“, dobiju više informacija o ekološkom aktivizmu, ekološkim građanskim akcijama i iskustvima organizacije, kao i da pogledaju dva dokumentarna filma ,,Između rijeke i ljudi“ i ,,Godovi“, autora Mladena Ivanovića, koji je bio aktivni učesnik diskusije.

,,Imajući u vidu preuzete obaveze od strane Vlade Crne Gore, kada je sanacija Vasovih voda u pitanju, smatramo da je dinamika realizacije aktivnosti morala biti mnogo brža i da se već moralo početi sa konkretnim radovima i izvlačenjem reciklabilnog materijala sa lica mjesta. Takođe, smatramo da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma moralo uraditi mnogo više na obezbjeđivanju potrebne infrastrukture za selektivno odlaganje, naročito kada su domaćinstva u pitanju, kao i uvesti subvencije za one građane koji žele da pravilno odlažu otpad.“ – poruka je učesnika Škole ekološkog aktivizma.

Dražen Joksimović, potpredsjednik Asocijacije mladih OO SNP je zaključio: „Naši mladi treba aktivno da učestvuju u očuvanju životne sredine, vodeći računa da te aktivnosti imaju dugoročan i održiv efekat. To se može realizovati samo ovakvim i sličnim aktivnostima, a u cilju unapređenja kvaliteta života svih naših građana“.