Projekat Zajedno do zelenih Berana

Projekat „Znanjem protiv droge“
18 Marta, 2015
Projekat – Održivo korišćenje voda na području Crnomorskog sliva Crne Gore
18 Maja, 2015

Projekat Zajedno do zelenih Berana se realizuje sredstvima Opštine Berane za 2014. godinu.

Opšti cilj projekta je dat doprinos održivom razvoju kroz edukaciju i učešće javnosti u procesu donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine, u Beranama.

Specifični ciljevi:
1. Unapređen nivo znanja učenika osnovnih škola i građana tri mjesne zajednice iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, putem edukacije, medijske kampanje, postavljanja komunalnog i parkovskog mobilijara, kao i drugih aktivnosti vezanih za podizanje nivoa svijesti u periodu od pet mjeseci.
2.Uspostavljen održivi model uloge javnosti, naročito javnog, privrednog i civilnog sektora, u implementaciji koncepta održivog razvoja na lokalnom nivou, za period od pet mjeseci.

Ciljne grupe:

Projekta su učenici tri osnovne škole u Beranama, JU OŠ Vuk Karadžić, JU OŠ Radomir Mitrović i JU OŠVukašin Radunović, predstavnici tri mjesne zajednice (MZ Stari Grad, MZ Beranselo, MZ Bubanje), pripadnici romsko – egipćanske (RE) populacije, odbornici u Skupštini opštine Berane, predstavnici nevladinog sektora, predstavnici privrednog sektora.

Očekivani rezultati Projekta su:

1.1 Unapređen nivo znanja učenika za 30% i građana tri mjesne zajednice za 20% iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.
1.2 Očišćene izabrane lokacije i postavljena tri seta kanti za selektivno odlaganje otpada i tri klupe
2.1 Unapređen nivo znanja predstavnika javnog, privrednog i civilnog sektora za 30%, o značaju primjene Arhuske konvencije na lokalnom nivou.
2.2 Formirana Mreža ekoloških nevladinih organizacija, koja će nastaviti da radi na implementaciji koncepta održivog razvoja na lokalnom nivou.

Kako donator nije uplatio ukupan iznos opredijeljenih sredstava, Projekat je u početnoj fazi realizacije.