Projekat – Održivo korišćenje voda na području Crnomorskog sliva Crne Gore

Projekat Zajedno do zelenih Berana
16 Maja, 2015
Projekat Znanjem i igrom do zelenih Berana
24 Maja, 2015

NVO Sjeverna zemlja je dobila finansijska sredstva za realizaciju projekta SWAM – Sustainable WAter use in Black Sea Basin in Montenegro (Održivo korišćenje voda na području Crnomorskog sliva Crne Gore) od strane ETNAR projekta, koji sprovodi, između ostalog i NVO Green Home iz Podgorice, a koji je finansiran od strane Evropske delegacije.

Opšti cilj Projekta je dat doprinos očuvanju voda na području Crnomorskog sliva, a specifičan cilj se odnosi na unapređen nivo znanja učenika, javne uprave, medija, biznis sektora i nevladinih organizacija o očuvanju vodnih resursa i održivom korišćenju voda kroz edukaciju i medijsku kampanju u periodu od šest mjeseci. Projektom su obuhvaćene opštine Berane, Andrijevica, Rožaje i Gusinje.

Kroz Projekat su planirana predavanja za učenike osnovnih škola na temu održivog korišćenja voda i organizacija ekološkog kviza sa prigodnim nagradama, sastanci sa građanima na temu održivog korišćenja voda, izrada edukativne brošure na tu temu, medijska kampanja i treninzi za nevladine organizacije na teme: javno zagovaranje, lobiranje i organizacija kampanja.
Realizacija Projekta je započeta u julu mjesecu o.g, i trajaće do decembra mjeseca iste.