Projekat Znanjem i igrom do zelenih Berana

Projekat – Održivo korišćenje voda na području Crnomorskog sliva Crne Gore
18 Maja, 2015
Predstava „Ptice bez granica“ – poklon djeci Berana
19 Novembra, 2015

Projekat Znanjem i igrom do zelenih Berana se realizuje sredstvima Opštine Berane za 2015. godinu.

Opšti cilj projekta je dat doprinos održivom razvoju kroz edukaciju i organizovanje kulturnih događaja u oblasti zaštite životne sredine, u Beranama.

Specifični ciljevi:

Unapređen nivo znanja učenika osnovnih škola i polaznika vrtića u Beranama, iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, putem edukacije, organizovanja kviza, realizacije predstave, postavljanja komunalnog i parkovskog mobilijara, kao i drugih aktivnosti vezanih za podizanje nivoa svijesti u periodu od četiri mjeseca.

Ciljne grupe Projekta su učenici tri osnovne škole u Beranama, JU OŠ Vuk Karadžić, JU OŠ Radomir Mitrović i JU OŠVukašin Radunović, polaznici JPU Radmila Nedić, korisnici usluga JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Očekivani rezultati Projekta su:

1.1Unapređen nivo znanja polaznika vrtića, učenika osnovnih škola i korisnika Dnevnog centra za 30% iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, organizacijom radionica, kviza i predstave
1.2 Uređeno i ozelenjeno dvorište vrtića i postavljena tri seta kanti za selektivno odlaganje otpada i tri klupe u istom.

Kako donator nije uplatio ukupan iznos opredijeljenih sredstava, Projekat je u početnoj fazi realizacije