Kvalitetnom diskusijom do većeg učešća OSI u političkom i javnom životnu

Dodijeljeno 70 kanti za selektovanje otpada Komunalnom preduzeću Berane
17 Novembra, 2022
Podijeljeni komposteri drobilice poljoprivrednim proizvođačima
10 Decembra, 2022

U Baru, Beranama i na Cetinju su održane panel diskusije za predstavnike lokalnih samouprava, političkih partija, OSI i NVO na kojima su se predstavila dokumenta izrađena kroz projekat “Zaokruži nediskriminaciju!”: Informator o pravima lica sa invaliditetom u oblasti učešća u političkom i javnom životu i Izvještaj o nivou diskriminacije lica sa invaliditetom u oblasti učešća u političkom i javnom životu.
Cilj ovih panela je bio da javnosti predstavi rezultate istraživanja o učešću OSI u političkom i javnom životu, te da uz kratak pregled međunarodnog i domaćeg zakonodavstva relevantnog za ovu oblast, da preporuke za prevazilaženje uzroka koji diskriminišu lica sa invaliditetom za uživanje prava iz oblasti učešća u političkom i javnom životu.
Nakon predstavljanja pomenutih dokumenata, razvila se i diskusija, na kojoj su učesnici panela iznijeli svoje viđenje ove problematike i razgovarali o modelima rješavanja problema OSI kada je u pitanju njihovo učešće u političkom i javnom životu.
Jedan od zaključaka sa održanih panela jeste da puno i djelotvorno učešće osoba sa invaliditetom u izbornom procesu treba biti u fokusu djelovanja državnih i lokalnih vlasti u Crnoj Gori, što odražava pravo na opšte i jednako pravo glasa, jer su jednakost i nediskriminacija osnovni principi izbornog i političkog učešća osoba sa invaliditetom.
Paneli su održani u sklopu projekta “Zaokruži nediskriminaciju!” koji sprovode nevladine organizacije Sjeverna zemlja iz Berana, Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore sa Cetinja i Preventivno-edukativni centar iz Podgorice, sredstvima Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu