Dodijeljeno 70 kanti za selektovanje otpada Komunalnom preduzeću Berane

Djeca ućila o bezbjednom učešću u saobraćju
14 Novembra, 2022
Kvalitetnom diskusijom do većeg učešća OSI u političkom i javnom životnu
26 Novembra, 2022

Kroz projekat „Selektuj, jer ti to možeš!” dodjeljeno 70 kanti za suvu i mokru komponentu otpada, za stanovnike priobalnog područija rijeke lim. Ova aktivnost ima za cilj smanjene i nelegalnog odlaganja otpada duž zaobilaznice u Beranama.
Projekat se realizuje u okviru ReLOaD2 programa, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP. ReLOaD2 se u Crnoj Gori sprovodi u 15 opština, među kojima su Berane i Andrijevica koje čine klaster ,,Zajedno za sjever”.