Akcijom ozelenjavanja uljepšana je obilaznica u Beranama

Eko patrole čist grad uređen grad
10 Oktobra, 2018
Uređene tri lokacije u gradu
7 Novembra, 2018

Predstavnici NVO „Sjeverna zemlja“ su, uz podršku komunalnog preduzeća u Beranama, uljepšali dio obilaznice u Beranama sadnjom 100 sadnica različitog bilja duž 400m pomenute saobraćajnice, koja ujedno predstavlja i gradsko šetalište.

Osnovni cilj ove akcije je bio dati doprinos unapređenju kvaliteta života građana Berana i sredine u kojoj žive kroz konkretan primjer – uređenje grada.

Važno je naglasiti da je prvobitno planirano uređenje Cvjetnog parka, ali da se zbog najave ulaganja drugih donatora u isti, napravila izmjena, te je odlučeno da se i ovim projektom nastavi raditi na uljepšavanju obilaznice, koja zauzima važno mjesto u slobodnim aktivnostima Beranaca.
Ova akcija je samo jedna u nizu aktivnosti koje će se realizovati u Beranama, u sklopu projekta „Cvjetni park – ogledalo mog grada“, koji se finansira sredstvima Opštine Berane za 2018. godinu.

Akciji sadnje su se pridružili Vida Ivanović i Zoran Jojić, članovi Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Berane.