Eko patrole čist grad uređen grad

Svaka limenka se računa na Moto skupu i Thunerfestu u Beranama
30 Jula, 2018
Akcijom ozelenjavanja uljepšana je obilaznica u Beranama
17 Oktobra, 2018

NVO „Sjeverna zemlja“ realizuje projekat „Moj grad – čist i uređen grad“ sredstvima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kroz Program javnih radova.

Kroz navedeni projekat zaposlene su četiri osobe na period od četiri mjeseca, sa zadatkom da obavljaju poslove eko čuvara kroz rad u dvije eko patrole.

Zadatak ekološke patrole je da obilazi gradsku i dio prigradske zone, kosi travu, sakuplja laki otpad, uklanja manje deponije, uređuje parkove i urbane džepove, a sve ovo u koordinaciji sa komunalnom inspekcijom i komunalnim preduzećem. Takođe, po prijemu prijave eko patrole izlaze na teren i shodno problemu reaguju ili obavještavaju nadležne inspekcijske organe.

Osim toga, uloga “Eko patrole” je i da apeluje na građane da vode računa o svojoj okolini i zelenim površinama koje koriste.

Realizacijom ovog projekta očekuje se unapređeno stanje u oblasti životne sredine u Beranama, kao i povećan nivo svijesti građana..