Važno je kompostirati!

JAVNI POZIV ZA trening „Prava lica sa invaliditetom u oblasti učešća u političkom i javnom životu“
17 Februara, 2022
The Hoo: “Tragovima sova I drugih divljih životinja”
4 Marta, 2022

Composted Materials in Woven Bin in Garden

Kroz projekat “Berane kompostira!”, partnerske organizacije, NVO „Sjeverna zemlja“ i NVO ”Agroturist Biro – Berane” će napraviti prvi korak ka tome – jačoj svijesti o važnosti kompostiranja u cilju zaštite bilja, tj, sprječavanja širenja bolesti izazvanih štetnim organizmima. Obučiće zainteresovane poljoprivrednike da kompostiraju i pomoći će im da uspostave proces kompostiranja na svojim gazdinstvima. Na osnovu ovog primjera dobre prakse kreiraće se model kompostiranja biljnog otpada iz domaćinstva, primjenjiv i šire.
Projekat se finansira sredstvima Uprave za bezbjednost hrane, veterinarske i fitosanitarne posloveza 2021. godinu.