The Hoo: “Tragovima sova I drugih divljih životinja”

Važno je kompostirati!
28 Februara, 2022
“Berane i Rožaje – centri urbanog biciklizma”
6 Aprila, 2022

Projekat The Hoo: “Tragovima sova i drugih divljih životinja” se realizuje u okviru EU CBC Programa Srbija–Crna Gora 2014-2020 (IPA II), a crnogorski partneri su NVO Centar za zaštitu i istraživanje ptica i NVO Sjeverna zemlja, dok su sa srpske strane partneri RTO Sandžak i UG Jadovnik.
Prekogranično područje između Srbije i Crne Gore obiluje prirodnim resursima, i to je bio povod da se kreira ova projektna ideja.
U opštinama Prijepolje, Sjenica, Tutin, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Petnjica i Rožaje postoje veoma stare šume, a neke lokacije su nedavno po prvi put naučno istražene, pokazujući mnogo skrivenih dragulja. Ukupno u okviru tih destinacija postoji 15 zaštićenih područja prirode. Područje prevazilazi očekivanja kada su u pitanju neke vrste ptica, kao što je sova koja je dovoljno harizmatična da pruži novu turističku ponudu, posebno u kombinaciji sa nekim drugim vrstama divljih životinja, poput medveda. Ovo područje je dom i mnogim drugim harizmatičnim vrstama, kao što su zlatni orao, beloglavi sup, siv soko, jarebica, tetrijeb, kao i retke vrste ptica koje zahtevaju veće prirodne šumske komplekse kao staništa.
Zato projekat „Tragovima sova“ koristi izuzetnu priliku da diversifikuje turizam u segmentu posmatranja divljih životinja i ptica i da na taj način doprinose dolasku novih turista i stvaranju održivog prihoda za lokalne zajednice.
Projekat će se realizovati 24 mjeseca, i završava u januaru 2023. godine.