JAVNI POZIV ZA trening „Prava lica sa invaliditetom u oblasti učešća u političkom i javnom životu“

“Zaokruži nediskriminaciju!”
24 Januara, 2022
Važno je kompostirati!
28 Februara, 2022

NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana, NVO „Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore“ sa Cetinja i NVO „Preventivno-edukativni centar“ iz Podgorice realizuju projekat „Zaokruži nediskriminaciju!“ koji je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, sredstvima za 2021. godinu
U skladu sa projektom, NVO „Sjeverna zemlja“ i partneri
objavljuju

JAVNI POZIV ZA
trening „Prava lica sa invaliditetom u oblasti učešća u političkom i javnom životu“

Pravo učešća na Pozivu imaju osobe sa invaliditetom sa teritorije Crne Gore.
Opšti cilj projekta: “Doprinijeti ravnopravnijem pristupu političkom i javnom životu lica sa invaliditetom, bez diskriminacije.”
Cilj treninga je da se obuče 3 osobe sa invaliditetom kako bi sprovele istraživanje o nivou diskriminacije lica sa invaliditetom u oblasti učešća u političkom i javnom životu.
Kroz sprovođenje istraživanja o ostvarivanju prava lica sa invaliditetom u oblasti učešća u političkom i javnom životu, odnosno o obimu i vrsti diskriminacije lica sa invaliditetom, biće uključeno najmanje 90 lica sa invaliditetom, uvažavajući podjednaku zastupljenost žena i muškaraca, različite vrste invaliditeta i visine njihovog oštećenja sa prostora cijele Crne Gore, nakon kojeg će biti izvršena obrada prikupljenih podataka i izrađen Izvještaj o procentu i vrsti diskriminacije lica sa invaliditetom u oblasti učešća u političkom i javnom životu. Izvještaj će, između ostalog, biti korišten za predstavljanje stanja u oblasti učešća u političkom i javnom životu u Crnoj Gori kada su u pitanju ostvarivanja prava lica sa invaliditetom.
Predviđeno je da Trening bude održan krajem februara u Podgorici.
Potrebno je da zainteresovani kandidati, uz prijavu, dostave kratku biografiju do 21.02.2022, putem mejla na sjeverna.zemlja@gmail.com