Urbani biciklizam u Beranama i Rožajama

Ceger u ruke!
12 Januara, 2022
Zelena ruta pokraj puta
17 Januara, 2022

NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO ”Građanska inicijativa mladih” iz Rožaja će kroz projekat “Berane i Rožaje – centri urbanog biciklizma” unaprijediti i poboljšati sigurnost i bezbjednost u saobraćaju uspostavljanjem biciklizma kao važnog dijela održivog modela transporta na teritoriji opština Berane i Rožaje.
Fokus će biti na unapređenju nivoa znanja građana Berana i Rožaja, a naročito mladih, o sigurnom učešću u saobraćaju, kroz promociju biciklizma, javno zagovaranje i edukativnu kampanju u periodu od šest mjeseci.
Ovaj projekat podržava i Turistička organizacija Berane, kojoj će, kao i TO Rožaje, biti predati na upravljanje bicikli, kacige i parkinzi za bicikle, dostupni besplatno za sve građane Berana i Rožaja, a što će u mnogome omogućiti promociju urbanog biciklizma, te sigurnog i bezbjednog saobraćaja u tim gradovima.
Projekat se finansira sredstvima Ministarstva kapitalnih investicijaza 2021. godinu.