Zelena ruta pokraj puta

Urbani biciklizam u Beranama i Rožajama
15 Januara, 2022
“Zaokruži nediskriminaciju!”
24 Januara, 2022

NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO ”Građanska inicijativa mladih” iz Rožaja su započele realizaciju projekta “Zelena ruta pokraj puta”.
Realizacijom ovog projekta želimo da damo doprinos unapređenju i zaštiti prirodnih resursa i utičemo na podizanje nivoa svijesti stanovnika Berana i Rožaja o potrebi očuvanja i zaštite životne sredine. Naša organizacije će realizovati aktivnosti koje će doprinijeti podizanju nivoa svijesti građana u dvije opštine o potrebi primjene zdravih stilova života, važnosti manje upotrebe motornih vozila i očuvanja biodiverziteta duž putne infrastrukture.
Projekat se finansira sredstvima Ministarstva kapitalnih investicijaza 2021. godinu.