Ceger u ruke!

U Beranama i Rožajama će se kompostirati
10 Januara, 2022
Urbani biciklizam u Beranama i Rožajama
15 Januara, 2022

NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO ”Građanska inicijativa mladih” iz Rožaja započinju realizaciju projekta „Ceger u ruke!“, koji je kreiran sa namjerom da promoviše upotrebu platnenih cegera prilikom svakodnevne kupovine i radi na zagovaranju štetnosti korišćenja plastičnih kesa. I to ne samo zbog negativnog uticaja na životnu sredinu i biodiverzitet, već i zbog činjenice da se plastika primarno proizvodi iz nafte, koja predstavlja ograničen resurs.
Opšti cilj projekta je poboljšan kvalitet stanja životne sredine u Beranama i Rožajama, uspostavljanjem principa smanjenja količina otpada na izvoru i ponovne upotrebe proizvoda, dok je njegov specifičan cilj unapređen nivo svijesti učenika i građana promocijom korišćenja platnenih cegera i štetnosti koje ima upotreba plastičnih kesa, kroz planirane aktivnosti: edukacija, nabavka i podjela cegera i medijska kampanja.
Projekat se finansira sredstvima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za 2021. godinu.