Sjeverna zemlja: Istražiti učešće OSI u sportu

Okrugli sto u Beranama OSI
13 Novembra, 2020
Ne palimo poljoprivredni otpad!
4 Marta, 2021

U Beranama je održan trening za lica sa invaliditetom, sa ciljem da se ista obuče kako bi sprovela istraživanje o nivou diskriminacije lica sa invaliditetom u oblasti sporta.
S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, trening se održao kombinovano, tj, dio polaznika je na treningu učestvovao online, putem Zoom aplikacije.
Plan je da nakon treninga obučeni anketari istraže javno mijenje na teritoriji cijele Crne Gore. Kroz ovo istraživanje o ostvarivanju prava lica sa invaliditetom u oblasti sporta, odnosno o obimu i vrsti diskriminacije lica sa invaliditetom, biće uključeno najmanje 90 lica sa invaliditetom, uvažavajući podjednaku zastupljenost žena i muškaraca, različite vrste invaliditeta i visine njihovog oštećenja sa prostora cijele Crne Gore, nakon kojeg će biti izvršena obrada prikupljenih podataka i izrađen izvještaj o procentu i vrsti diskriminacije lica sa invaliditetom u oblasti sporta. Izvještaj će, između ostalog, biti korišten za predstavljanje stanja u oblasti sporta u Crnoj Gori kada su u pitanju ostvarivanja prava lica sa invaliditetom.
Ova aktivnost je realizovana kroz projekat „Naš potez“ koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, sredstvima za 2020. godinu, a koji realizuju NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO ”Ekvivalent” iz Podgorice.