Okrugli sto u Beranama OSI

Sačuvajmo đake pješake, poštujmo saobraćajne znake
10 Novembra, 2020
Sjeverna zemlja: Istražiti učešće OSI u sportu
3 Marta, 2021

U Beranma održan prvi od šest okruglih stolova kroz projekat Ravnopravnost u saobraćaju “Aktivniji i dostojanstveniji život lica sa invaliditetom“ koji relizujmo sa partnerskom organizacijom NVO Ekvivalent koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, sredstvima za 2019. godinu.
Koji je imao za cilj da doprinese većem stepenu poštovanja ljudskih prava i promociji jednakosti lica sa invaliditetom” kao i unaprijeđenju nivo znanja relevantnih državnih i lokalnih organa, NVO za zaštitu ljudskih prava OSI i opšte javnosti o uvažavanju prava lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja bez diskriminacije.