Sačuvajmo đake pješake, poštujmo saobraćajne znake

DJEČIJE SAOBRAĆAJNE PATROLE NA BERANSKIM ULICAMA
7 Novembra, 2020
Okrugli sto u Beranama OSI
13 Novembra, 2020

NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO „Građanska inicijativa mladih“ iz Rožaja partnerski realizuju
projekat Sačuvajmo đake pješake, poštujmo saobraćajne znake; sredstvima Ministarstva saobraćaja i
pomorstva za 2020. godinu.Opšti cilj projekta je unapređenje i poboljšanje sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, radi očuvanja
ljudskih života, materijalnih vrijednosti i lokalnih i državnih resursa na teritoriji opština Berane i Rožaje.
Specifičan cilj projekta je unapređen nivo znanja građana Berana i Rožaja, a naročito mladih, o sigurnom
učešću u saobraćaju, kroz promociju biciklizma, edukaciju, aktivizam, te promociju zdravih stilova života
u periodu od šest mjeseci.Jedna od aktivnosti projekta jeste organizacija predavanja za učenike osnovnih škola na temu
bezbjednog učešća u saobraćaju. Predavanja su namijenjena učenicima od I do VI razreda osnovnih škola,
a predavač je bio dipl.ing. saobraćaja. Predavanja su realizovana u Beranama, u sve tri gradske osnovne
škole, i u Rožajama.