Ne palimo poljoprivredni otpad!

Sjeverna zemlja: Istražiti učešće OSI u sportu
3 Marta, 2021
Šahovski turniri za bolju integraciju OSI u društvo
6 Juna, 2021

Beranski poljoprivrednici su imali priliku da se edukuju o negativnim posljedicama paljenja poljoprivrednog otpada. Razlog za realizaciju ove edukativne aktivosti leži u namjeri organizatora, NVO Sjeverna zemlja, da ukaže na ovaj višegodišnji problem i da tako doprinos u rješavanju istog. Naime, poslednjih godina smo svjedoci sve učestalijih požara tokom proljeća i jeseni kada se obavljaju pripreme obradivih površina za sjetvu u proljeće ili poslije žetve u jesen. Iako zdravstvene posljedice od sagorijevanja poljoprivrednih ostataka nisu u potpunosti istražene, nesporna je činjenica da i relativno kratka izloženost takvom dimu može izazvati štetu po zdravlje ljudi. O uticaju na kvalitet vazduha, a samim tim i na ostale segmente životne sredine, te materijalna dobra, ne treba mnogo ni pričati, imajući u vidu brojne šumske požare poslednjih godina. Na predavanju, koje je održao dipl. ing. poljoprivrede, Milutin Mićović, se govorilo i o tome kako da se paljenje poljoprivrednog otpada spriječi. Ukazano je da postoje brojni načini da se iskoriste žetveni ostaci (sakupljanje, baliranje i dalje korišćenje u stočarstvu, proizvodnji energije, te kompostiranju), a da je moguće i primjeniti sitnjenje žetvenih ostataka radi lakšeg zaoravanja na parceli (uz kvalitetnu i odgovarajuću mehanizaciju). Stoga, kao krajnji cilj izmjene ove loše navike, smatramo da će se smanjiti negativan uticaj paljenja na kvalitet vazduha, spriječiti mogući požari i onemogućiti potencijalne štete, doprinijeti zaštiti zdravlja građana, te dati doprinos u upravljanju otpadom i promociji kompostiranja. Predavanje se održalo kroz projekat „Želimo čist vazduh!“ koji realizuje NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana. Projekat se finansira sredstvima Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za 2020. godinu