Sjeverna zemlja intenzivno radi na podršci sistemu upravljanja otpadom u Beranama

Započet projekat „Selektuj jer ti to možeš!“
15 Avgusta, 2022
Postavljene rampe za osi na dva objekta u Beranama
21 Oktobra, 2022

NVO „Sjeverna zemlja“ realizuje projekat „Selektuj, jer ti to možeš!“, sa osnovnim ciljem da poboljša kvalitet stanja životne sredine u Beranama, uspostavljanjem koncepta primarne selekcije otpada kod stanovnika duž obilaznice i u obrazovnim institucijama.
Prethodnih mjeseci je formiran projektni tim, koji je kao jedan od početnih koraka organizovao potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Opštinom Berane i preduzećem „Komunalno“ d.o.o iz Berana, kako bi se zajedničkim snagama radilo na realizaciji postavljenog cilja.
Kako je komunalno preduzeće, u partnerstvu sa Opštinom Berane, već započelo uspostavljanje sistema primarne selekcije, postavljanjem po dvije kante, za suvu i mokru komponentu, u određenom broju domaćinstava u Beranama, ovaj projekat će samo biti nastavak te dobre prakse. Procedura nabavki kanti za primarnu selekciju otpada je već započela, i domaćinstva duž obilaznice, kao i škole obuhvaćene projektom, će uskoro imati priliku da selektuju otpad.
Treći važan korak koji je Sjeverna zemlja preduzela je angažovanje konsultanta, čiji je zadatak da izradi Nezavisni izvještaj o implementaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane 2016 / 2020 shodno Zakonu o upravljanju otpadom.
Projektni tim je zadovoljan dosadašnjim radom na implementaciji projekta, i nada se da će realizacijom preostalih aktivnosti postići zadati cilj.
Projekat „Selektuj, jer ti to možeš“ realizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 koji finansira Evropska unija, a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj. U Crnoj Gori se ReLOaD2 sprovodi u petnaest opština, među kojima su Berane i Andrijevica koje čine klaster “Zajedno za sjever”.