Projekat „ Klimatske promjene – izazov budućnosti “

Eu projekat – Kada znaš, možeš lako do EU
30 Aprila, 2019
Projekat Robotika – pogled u budućnost
30 Aprila, 2019

Projekat „ Klimatske promjene – izazov budućnosti “ je finansiran kroz projekat “Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori” koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije.
Opšti cilj: Smanjenje negativnih uticaja klimatskih promjena u Crnoj Gori zahvaljujući unaprijeđenom regulatornom okviru kojim se definišu mjere adaptacije i mitigacije kao glavni mehanizmi borbe protiv klimatskih promjena i participativnijem i transparentnijem procesu donošenja odluka koji uključuje orgnizacije civilnog društva (OCD) i povećanu pažnju medija za temu.
Specifični cilj 1: Jačanje znanja i kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti klimatskih promjena kako bi bile u mogućnosti da u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou imaju konstruktivnu ulogu, a sve praćeno povećanom pažnjom medija za temu i podizanjem svijesti građana Crne Gore o negativnim uticajima klimatskih promjena;
Specifični cilj 2: Jačanje znanja i svijesti poljoprivrednih gazdinstava sa sjevera Crne Gore o uticaju sektora poljoprivrede na klimatske promjene, te jačanje znanja i svijesti donosioca odluka u Opštini Berane kako bi prepoznali važnost integracije mjera adaptacije u razvojne i upravljačke planove grada.