Eu projekat – Kada znaš, možeš lako do EU

Obilježen 22. april – Dan planete Zemlje
22 Aprila, 2019
Projekat „ Klimatske promjene – izazov budućnosti “
30 Aprila, 2019

Projekat Kada znaš, možeš lako do EU je podržan od strane Ministarstva javne uprave, sredstvima za 2018. godinu.
Opšti cilj ima: Povećan nivo znanja mladih sa sjevera Crne Gore, kao i osoba sa invaliditetom, o procesu evropskih integracija.
Specifični ciljevi projekta su:
– Unapređen nivo znanja mladih, NVO, medija i opština sjeveroistoka Crne Gore o procesu EU integracija i raspoloživim fondovima
– Unapređen dijalog lokalnih samouprava i NVO
– Dat doprinos boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom o EU