Projekat „Mala škola eko liderstva“

Izvještaj iz sjenke za Poglavlje 27 predstavljen na okruglom stolu
14 Aprila, 2018
Održana mala škola eko liderstva
19 Aprila, 2018

Projekat „Mala škola eko liderstva“ koji je podržan od strane Ministarstva sporta sredstvima za 2018. godinu.

Opšti cilj Projekta je da osnaži kapacitete mladih sjeveroistoka Crne Gore da utiču na proces evropskih integracija u oblasti zaštite životne sredine, kroz jačanje učešća javnosti i praćenje pregovora u Poglavlju 27, kao dobrog sredstva za uticaj na donosioce odluka na lokalnom i nacionalnom nivou.

Specifičan cilj Projekta je da se ojačaju kapaciteti mladih na sjeveroistoku Crne Gore kako bi bili aktivni učesnici u procesu pristupanja EU i tako uticali na politiku u vezi zaštite životne sredine, kroz realizovanu Malu školu eko-liderstva i regionalno umrežavanje u cilju analize politika i zastupanja, zagovaranja i lobiranja kroz saradnju sa svim akterima na lokalnom i regionalnom nivou .