Projekat „Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“

Projekat Mobilizacija ruralnih zajednica u brizi za svoju životnu sredinu
18 Aprila, 2016
Projekat “Mala škola ugostiteljstva”
7 Maja, 2016

 

NVO Sjeverna zemlja je ko aplikant NVO Green Home na projektu „Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“. Projekat se finansira sredstvima IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro Programme.

Osnovni cilj projekta: Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Crnoj Gori kako bi uticali na proces približavanja EU kroz jačanje učešća javnosti i monitoring pregovora za Poglavlje 27-Životna sredina.

Specifični ciljevi projekta: Povećati kapacitete organizacija civilnog društva u Crnoj Gori kako bi bili aktivni učesnici u procesu približavanja i kako bi uticali na politike koje se odnose na kvalitet voda, upravljanje otpadom, zaštitu prirode, klimatske promjene i energiju kroz posebne treninge i nacionalno umrežavanje u analize politika i javno zagovaranje uz pomoć već postojećih mreža i organizacija civilnog društva.
Glavne projektne aktivnosti:
– Analiza politika i dokumenta o stavu organizacija za oblast zaštite prirode;
– Analiza politika i dokumenta o stavu organizacija za oblast energije i klimatskih promjena
– Nacionalni trening na temu analiza politika i javnog zagovaranja;
– Nacionalni trening na temu pravnih instrumenata i EU horizontalnog zakonodavstva za sektor životne sredine;
– Uspostavljanje “Koalicije organizacija civilnog društva za praćenje Poglavlja 27 (CoC27)”;
– Sastanci CoC27 dva puta godišnje;
– Monitoring Poglavlja 27 i procesa pristupanja EU kroz evaluaciju i davanje komentara
– Podizanje svijesti kroz konvencionalne medije i društvene mreže
– Nacionalna kampanja javnog zagovaranja na temu energije i klimatskih promjena;
– Nacionalna kampanja javnog zagovaranja na temu otpada;
– Nacionalna kampanja javnog zagovaranja na temu upravljanja vodama;
– Nacionalna kampanja javnog zagovaranja na temu NATURA 2000;
– Četiri nacionalna sastanka zainteresovanih strana (okrugli stolovi);
– Sub grantovi za jačanje kapaciteta manjih nevladinih organizacija u vezi javnog zagovaranja;
– Mentorski rad i trening za manje organizacije civilnog društva.