Donacija Sjeverne zemlje komunalnom preduzeću u Beranama

Sjeverna zemlja i Komunalno uredili četiri lokacije u gradu
21 Maja, 2020
Predstavljen Lokalni plan zaštite životne sredine
18 Juna, 2020

Direktor NVO „Sjeverna zemlja“, Marinko Barjaktarović, je uručio vrijednu donaciju preduzeću „Komunalno“ d.o.o Berane, u vidu 56 kanti za selektivno odlaganje otpada.
Cilj aktivnosti je bio da se 28 domaćinstava beranske opštine uvede u sistem primarne selekcije otpada, na način da ista dobiju po dvije kante, od po 120 l, za odlaganje suve i mokre frakcije otpada.
Direktor Organizacije je istakao da je ovom aktivnošću dat konkretan doprinos realizaciji Državnog plana upravljanja otpadom, kao i Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane.
Ovo je bila jedna u nizu zajedničkih aktivnosti Sjeverne zemlje i Komunalnog preduzeća, i tom prilikom je direktor Komunalnog, Savo Vučetić, pozvao sve ostale zainteresovane građane, preduzetnike, ustanove i NVO sektor da se na sličan način uključe u unapređenje stanja životne sredine u našem gradu.
Ova aktivnost se realizovala kroz projekat „Selektuj i profitiraj!“ koji partnerski realizuju NVO “Sjeverna zemlja” i NVO „Centar kreativnih vještina“ iz Berana, sredstvima Ministarstva održivog razvoja i turizma, za 2019. godinu.