Uređen Spomen park Jasikovac

Predstavljen Lokalni plan zaštite životne sredine
18 Juna, 2020
Održan panel u Petnjici
5 Septembra, 2020

Predstavnici NVO „Sjeverna zemlja“ i preduzeća „Komunalno“ d.o.o. iz Berana su realizovali akciju čišćenja, uređenja i postavljanja kanti za otpad u Spomen parku Jasikovac, koji predstavlja glavno izletište građana Berana.
Pored uređenja Jasikovca, kante su postavljene i na još dvije lokacije u gradu, u dogovoru sa komunalnim preduzećem.
Smatramo da smo ovom zajedničkom akcijom dali doprinos pozicioniranju našeg grada, kao grada koji baštini očuvanje i unapređenje stanja životne sredine, ali i planira svoj razvoj u skladu sa principima održivog razvoja.
Ovaj akcija je realizovana u sklopu projekta “Učinimo Berane gradom održivog razvoja”, koji se implementira sredstvima Opštine Berane za 2019. godinu.