Realizacija projekta “Kada znaš, možeš lako do EU”

Održan okrugli sto na temu „Mladi i životna sredina“
21 Decembra, 2018
Započela realizacija projekta „Robotika – pogled u budućnost“
3 Februara, 2019

NVO “Sjeverna zemlja” je započela realizaciju projekta “Kada znaš, možeš lako do EU”, sprovodeći pripremne aktivnosti u cilju organizacije Akademije EU integracija, za mlade dvanaest opština sjevera Crne Gore.

Pored realizacije pomenute Akademije, kroz ovaj projekat će se realizovati i Okrugli sto na temu “EU integracije i lokalne uprave”, Kviz znanja o procesu EU integracija, za učenike srednjih škola u Beranama, uz adekvatne nagrade, kao i panel diskusiju na temu “Osobe sa invaliditetom i Evropska unija”.

Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva javne uprave, sredstvima za 2018. godinu.