Projekat Jača ruralna zajednica – razvijenije društvo

Projekat Robotika – pogled u budućnost
30 Aprila, 2019
Održan performans kroz projekat „Robotika – pogled u budućnost“
18 Maja, 2019

Projekat „Jača ruralna zajednica – razvijenije društvo“, će se implementirati u periodu od šest mjeseci, sredstvima projekta CNVP organizacije „Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacija civilnog društva“, koji je finansiran od strane Evropske unije.
Opšti cilj ovog projekta su ojačani kapaciteti NVO u cilju efikasnijeg djelovanja u domenu politika ruralnog razvoja i javnog zagovaranja, uz snažniji dijalog između ruralnih NVO i lokalnih vlasti u oblasti ruralnog razvoja.
Prvi specifični cilj je jačanje znanja i kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti ruralnog razvoja kako bi bile u mogućnosti da u procesima donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou imaju konstruktivnu ulogu, drugi se odnosi na jačanje znanja i svijesti poljoprivrednih gazdinstava sa sjevera Crne Gore o značaju učešća u politikama ruralnog razvoja, a treći na jačanje znanja i svijesti donosioca odluka u Opštini Berane kako bi prepoznali važnost integracije mjera ruralnog razvoja u razvojne i upravljačke planove.