Prezentovane kontrolne liste za EIA i SEA

Zajednički do un ciljeva održivog razvoja
1 Februara, 2018
Gimnazijalci slušali predavanje na temu upotrebe opojnih droga i alkohola
21 Marta, 2018

NVO „Sjeverna zemlja“ je na okruglom stolu, u organizaciji NVO Green Home, pod nazivom „Procjena uticaja i strateška procjena uticaja na životnu sredinu kao instrumentni zaštite životne sredine“ prezentovala kontrolne liste za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu (EIA) i izvještaja o strateškoj procjeni uticaja (SEA). Iste treba da posluže kao alat nevladinim organizacijama u postupku ocjene navedenih dokumenata.