NVO Sjeverna zemlja: Uspješno sprovedeno istraživanje o dostupnosti sredstava javnog prevoza za OSI

U Beranama, Andrijevici i Petnjici uspješno se realizuje EKO ŠKOLA
4 Jula, 2024

Tromesečno istraživanje o dostupnosti javnog prevoza za osobe sa invaliditetom uspješno je sprovedeno u okviru projekta „Pristupačnost = ravnopravnost“. Ovo istraživanje, realizovano u šest sjevernih opština, a obuhvatilo je terensko istraživanje primene standarda pristupačnosti u autobuskim i železničkim stanicama i anketiranje osoba sa invaliditetom.

Tim istraživača prošao je kroz obuku i upoznavanje sa metodologijom rada, kako bi u opštinama Berane, Rožaje, Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin i Pljevlja prikupilo podatke neophodne za kreiranje Studije o dostupnosti sredstava javnog prevoza za osobe sa invaliditetom, sa fokusom na lica sa oštećenjem vida, sluha I poteškoćama u kretanju.

“Pored ove aktivnosti projekat uključuje niz aktivnosti usmerenih ka podizanju svesti i znanja stručne i opšte javnosti o primeni standarda pristupačnosti, u skladu sa odredbama Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Ove aktivnosti imaju za cilj poboljšanje uslova za osobe sa invaliditetom i njihovu veću integraciju u društvo” nvode iz NVO Sjeverna zemlja.

Projekat „Pristupačnost = ravnopravnost“ finansijski je podržan kroz program grant šeme „U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture“, koji finansira Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR), uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Naredne aktisnosti pored izrade Studije, uključuju između ostalog organizovanje okruglih stolova sa predstavnicima relevantnih institucija, kao i trening za predavnike firmi koja pružaju usluge javnog prevoza.