Sjeverna zemlja podržala akciju čišćenja Jasikovca