Projekat “Podrška u pristupu uslugama socijalne i dječje zaštite za lica sa invaliditetom!”

Projekat “Nije Cool bacit otpad svud”
22 Decembra, 2022
Servis podrške za pristup uslugama socijalne i dječije zaštite
9 Februara, 2023

Projekat ima za cilj da doprinese unapređenju inkluzije lica sa invaliditetpm u društvenu zajednicu i raznovrsnosti usluga socijalne i dječije zaštite .
Takođe projekat će omogućiti predstavljanje prioritetnih usluga socijalne i dječje zaštite za lica sa invaliditetom i podrška njihovoj inkluziji u društvenu zajednicu kroz doprinos pružanju usluga socijalne i dječje zaštite.
Projekat sprovodi naša organizacija u saradnji sa Udruženjem lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja sredstvima za 2022 godinu.