PARTNERSKOM AKCIJOM UREĐENA CRNA EKOLOŠKA TAČKA NA LIMU

Sajam u Petnjici 2020
17 Oktobra, 2020
DJEČIJE SAOBRAĆAJNE PATROLE NA BERANSKIM ULICAMA
7 Novembra, 2020

Predstavnici NVO „Sjeverna zemlja“, NVO „Agroturist Biro – Berane“ i Sportsko ribolovniog kluba „Lim“, su uz veliku podršku preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Berane očistili veće smetlište koje se nalazilo na obali rijeke Lim, naspram Ribnjaka, u MZ Buče. Za uklanjanje nagomilanog otpada na ovoj lokaciji bilo je potrebno, pored volontera nevladinog sektora i SRK Lim, angažovanje radnika i mehanizacije Komunalnog preduzeća, te se direktor NVO „ Kako je u pitanju ova lokacija na kojoj su nesavjesni građani već duže odlagali građevinski i komunalni otpad i tako ugrožavali korito rijeke Lim, njegovu hidromorfologiju, ali i prisutne ekosisteme, organizatori akcije smatraju da su istom dali doprinos unapređenju stanja životne sredine na ovoj lokaciji.
Akcija čišćenja se realizovala kroz projekat “Želimo čiste rijeke, za nas i generacije koje dolaze!”, koji partnerski implementiraju NVO „Sjeverna zemlja“ i NVO „Agroturist Biro – Berane“, sredstvima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, za 2020. godinu.