Održani prvi sastanci sa predstavnicima javne uprave