Održana Akademija evropskih integracija

Započela realizacija projekta „ Klimatske promjene – izazov budućnosti “
31 Marta, 2019
Dodijeljeni MBot roboti osnovnim školama
15 Aprila, 2019

U Beranama je, u organizaciji NVO “Sjeverna zemlja”, održana dvodnevna Akademija evropskih integracija, na kojoj je učestvovalo 25 mladih sa sjeveroistoka Crne Gore.
Akademija je obuhvatila sljedeće teme: Evropske integracije, Pregovaračka poglavlja, Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, EU fondovi, IPA – instrument za pretpristupnu podršku, Fondovi za mlade, Mobilnost studenata, Upravljanje projektnim ciklusom, Aplikacioni paket, Priprema projektnih predloga, Priprema budžeta projekta.
O procesu pregovora i obavezama koje prostiču iz Poglavlja 27 učesnici su slušali od mr Rite Barjaktarović, članice Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora za pomenuto Poglavlje, dok su o ostalim temama, teorijsko i praktično znanje primili od Maje Pešić, koja u poslednjih desetak godina radi na pripremi i sprovođenju kako evropskih, tako i projekata koji su finansirani od strane nacionalnih i međunarodnih fondova.
Ovaj projekat je podržan od strane Ministarstva javne uprave, sredstvima za 2018. godinu.