Održan trening za anketare

JAVNI POZIV ZA ŽENE SA SEOSKOG PODRUČJA I OSOBE S INVALIDITETOM ZA UČEŠĆE NA TRENINGU O PREDUZETNIŠTVU
12 Februara, 2020
Održan trening na temu preduzetništva u Beranama
1 Marta, 2020

U Beranama je održan trening za osobe sa invaliditetom, koje će u narednom tromjesečnom periodu sprovoditi istraživanje/anketiranje u cilju utvrđivanja nivoa diskriminacije lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja.
Trening je održan kroz projekat “Ravnopravnost u saobraćaju – Aktivniji i dostojanstveniji život lica sa invaliditetom”, koji se finansira sredstvima Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2019. godinu, a implementiraju ga NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO ”Ekvivalent” iz Podgorice.