Održan sastanak u Agenciji za zaštitu životne sredine