Održan sastanak koalicije 27 u Beranama 12.05.2017.