„NVO Sjeverna zemlja na okruglom stolu Izazovi i rješenja u dostizanju ciljeva u oblasti kvaliteta vazduha u Crnoj Gori“