Novi pristup zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Održan panel u Petnjici
5 Septembra, 2020
Održan treći modul treninga na temu preduzetništva u Beranama
13 Septembra, 2020

Novi pristup zapošljavanja osoba sa invaliditetom” koji će se održao u press centru hotela “Berane”
U projekat će biti uključeno 8 lica. Oni će u trajanju od 3 mjeseca proći niz interesantnih i inovativnih obuka iz oblasti Multimedijalne produkcije (Grafički dizajn, Priprema za štampu, Video produkcija), Zarada preko internet platformi (Youtube monetizacija, Drop Shipping), Internet marketing (facebook I instagram promotivni alati, Google AdWords, Payoneer procesuiranje kartica). OSI uključene u projekat će tokom 3 mjeseca imati I praktičnu obuku kroz koju će naučiti sledeće: Izrada loga, Štampa izrađenog dizajna, Izrada kratkog video klipa, Objavljivanje materijala na Youtube platformi, Fotografisanje predmeta, objekata i ljudi. Uspostavljanje DropShipping naloga.
Saradnja NVO Multimedial Montenegro i NVO Sjeverna zemlja, ZZCG