JAVNI POZIV ZA trening „Prava lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja“

Mladi se obučavali za preduzetnike”
15 Decembra, 2019
Nagradni konkurs za najbolju biznis ideju
28 Januara, 2020

NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO ”Ekvivalent” iz Podgorice realizuju projekat „Ravnopravnost u saobraćaju – Aktivniji i dostojanstveniji život lica sa invaliditetom“ koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, sredstvima za 2019. godinu
U skladu sa projektom, NVO „Sjeverna zemlja“ i NVO ”Ekvivalent”
objavljuju

JAVNI POZIV ZA
trening „Prava lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja“

Pravo učešća na Pozivu imaju osobe sa invaliditetom sa teritorije Crne Gore.
Opšti cilj projekta je doprinijeti većem stepenu poštovanja ljudskih prava i promociji jednakosti lica sa invaliditetom.
Cilj treninga je da se obuči 9 osoba sa invaliditetom kako bi sproveli istraživanje o nivou diskriminacije lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja.
Kroz sprovođenje istraživanja o ostvarivanju prava lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja, odnosno o obimu i vrsti diskriminacije lica sa invaliditetom, biće uključeno najmanje 200 lica sa invaliditetom, uvažavajući podjednaku zastupljenost žena i muškaraca, različite vrste invaliditeta i visine njihovog oštećenja sa prostora cijele Crne Gore, nakon kojeg će biti izvršena obrada prikupljenih podataka i izrađen izvještaj o procentu i vrsti diskriminacije lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja. Izvještaj će, između ostalog, biti korišten za predstavljanje stanja u oblasti saobraćaja u Crnoj Gori kada su u pitanju ostvarivanja prava lica sa invaliditetom.
Predviđeno je da Trening bude održan tokom februara u Beranama.
Potrebno je da zainteresovani kandidati, uz prijavu, dostave kratku biografiju do 27.01.2020, putem mejla na sjeverna.zemlja@gmail.com