Donirani kontejneri Lubnicama, Konjuhama i Vusanjama