Akcijom ozelenjavanja uljepšana je obilaznica u Beranama